Waar mense nuut word: Gees, Siel en Liggaam.

Dankoffers kan elektronies oorbetaal word:

ABSA Brackenfell

Rek: 407 333 9929 (Dankoffers)

Rek: 922 392 3222 (Projekfonds)

Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.