Waar mense nuut word: Gees, Siel en Liggaam.

Visie

Ons roeping is om in die byeenkomste en gemeenskap van gelowiges, ons Drie-enige God met oorgawe en in waarheid en in gees te dien, te loof en te aanbid met Woord, gebed, lofdanse, sang en musiek. Ons wil ons volle vertroue op ons Hemelse Vader stel om Sy heerlikheid, krag en salwing oor ons gemeente uit te giet tydens ons feesdienste en by alle ander aanbiddingsgeleenthede.

Missie

Ons is 'n musiekbedieningsgroep wat daarna streef om saam in eenheid as die liggaam van Christus te leer en te groei.
Ons begelei en bedien onder leiding van die Heilige Gees met instrumente, sang en lofdanse van hoogstaande standard.
Ons begelei en bedien met inagneming van die atmosfeer van die betrokke byeenkoms, en met 'n sensitiwiteit vir wat die Heilige Gees wil doen.
Ons vertrou ons Hemelse Vader vir redding, bevryding, genesing, reiniging en heiligmaking van mense.
Ons smag na en bid vir God die Vader se gemanifesteerde teenwoordigheid onder die salwing van Jesus Christus, die Gesalfde tydens ons lof en aanbidding.

Verantwoordelikheid

As aanbiddingspan en Leviete, het ons 'n hoë roeping van God om die kinders van God / die liggaam van Christus / die bruid van Jesus voor te gaan in lof en aanbidding. Volgens die Woord weet ons dat elke mens geroep is om God te aanbid en elkeen van ons moet hierdie verantwoordelikheid besef, opneem en toepas. INTIMITEIT met ons lewende, heilige Drie-enige-God is van uiterste belang en ons moet afsonderlik en gesamentlik tyd daarvoor afstaan en groei daarin.

Vooruitsig: Raak betrokke en maak 'n verskil.

Ons wil graag hierdie bediening uitbou en meer mense betrokke kry, soos instrumentaliste, sangers en dansers. Dus wil ons graag deur middel van prosesse soos onderhoude en oudisies persone wat die hartsbegeerte en passie het hiervoor en wat voel dat hulle die talente en vermoeëns het te fasiliteer. U is dus meer as welkom om ons te kontak vir verdere gesprekke en 'n oudisie.

Kontak gerus vir Frikkie Bloem indien jy meer wil weet by 081 347 6568

Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.