Waar mense nuut word: Gees, Siel en Liggaam.

Player needs JavaScript turned on.

7 SLEUTELS VIR 2017
Deel 2

2 Petrus 1:2-13
Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis (verhouding/contact/experiential knowledge) van God en van Jesus ons Here!
Die Christen se roeping en verkiesing

3Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken (verhouding/contact/experiential knowledge) wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag.

4Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur.

5En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis (feite kennis), exercising your faith to develop moral excellence, and in…..

6die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, (godliness/holiness = Like-God-ness)

7die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense.
8As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken.

9Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig; nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is.

10Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie.

11En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.

12Om hierdie rede sal ek julle altyd aan hierdie dinge herinner, al weet julle dit en al staan julle reeds vas in die waarheid wat aan julle bekend gemaak is. 13Ek ag dit immers my plig om julle aan te spoor deur julle hieraan te herinner so lank as ek nog lewe.

Die Boodskap
3Die Here se hemelse krag het alles vir ons gegee wat ons nodig het om elke dag reg te leef en in ’n persoonlike verhouding met Hom te staan. Ons ken God nou op ’n totaal nuwe manier. Hyself wat so vol heerlikheid en grootheid is, het ons elkeen geroep om in Hom te glo.

4Toe Hy dit gedoen het, het Hy boonop die wonderlikste en die grootste beloftes aan ons gegee. Sy doel met hierdie hemelse geskenke is om julle in staat te stel om nee te kan sê vir elke versoeking. Gee dadelik pad wanneer julle eie begeertes julle op sleeptou wil neem agter verkeerde dinge aan. Dan kry julle al hoe meer deel aan God se karakter.

5Moenie ’n enkele oomblik agteroor sit nie. Sorg dat julle geloof in Christus elke dag sterker word. Gaan só te werk:
• Span julle in om altyd net die regte dinge te doen.
• Saam met hierdie ywer moet julle ook kennis hê. Sorg dat julle die Here goed ken.

•6Saam met kennis gaan selfbeheersing. Moenie toelaat dat sondige begeertes julle ooit onderkry nie.
• Saam met selfbeheersing gaan standvastigheid. Hou aan glo. Staan sterk!
• Saam met standvastigheid gaan ’n lewe wat God verheerlik. Maak God se Naam groot in alles wat julle doen.

•7Saam met ’n lewe wat God verheerlik, gaan absolute lojaliteit teenoor ander gelowiges.
• Saam met liefde vir ander gelowiges gaan liefde vir alle ander mense. Gee regtig om vir almal met wie julle elke dag te doen kry.

8As julle al hierdie dinge doen, as julle al hoe meer leef soos die Here dit van ons verwag, sal julle nooit verveeld rondsit nie. Dan sal daar nooit ’n dag verbygaan dat julle nie voluit vir ons Here Jesus Christus leef nie. Julle kennis van Hom sal sommer baie vrug dra in julle lewe.

SLEUTEL 1: DEUGSAAMHEID (GOODNESS)
‘n Lewe wat van karakter en dissipline getuig. Goodness = moral excellence.

SLEUTEL 2: KENNIS
Feite kennis soos in Bybel, bring insig in God se manier van dink en beoordeel.

SLEUTEL 3: Selfbeheersing
Definisie: die vermoë om jouself te lei voordat jy ander wil lei.
Deur selfbeheersing kry ek die vermoë om die kennis TOE te PAS wat ek opgedoen het. To apply it! To practice what you preach.

SLEUTEL 4: VOLHARDING
Die vermoë om geduldig te staan by wat reg is.

SLEUTEL 5: GODSVRUG
‘n Lewe wat die Here Jesus so duidelik weerspieël dat dit getuig van vervulling met en die leiding van Heilige Gees.

Efesiers 4:25-30 BOODSKAP
25Moenie vir mekaar lieg nie. Wees eerlik met mekaar, want ons speel mos almal saam in dieselfde span van God.
26As jy vir iemand kwaad word, moet jy niks doen waaroor God skaam sal kry nie. Moet ook nie gaan slaap terwyl jy nog vir iemand kwaad is nie.

27Moenie die duiwel kans gee om jou vas te trek nie. 28As iemand ’n lewe gemaak het deur ander mense se goed te vat, moet hy dadelik daarmee ophou. Hy moet vir hom ’n behoorlike werk kry en sy brood eerlik verdien. Hy sal dan nie net vir homself kan sorg nie, maar ook nog genoeg oorhê om vir mense wat niks het nie, iets te gee.

29Moet ook nie allerhande vuil grappe vertel of lelike praatjies maak nie. As julle iets sê, moet dit iets wees wat die moeite werd is om te sê en vir ander iets beteken. Kyk wat nodig en goed is om in die omstandighede te sê en sê dit dan. 30Moenie die Heilige Gees wat God vir julle gegee het, se hart seermaak nie.

SLEUTEL 6 : ONDERLINGE LIEFDE = BROTHERLY LOVE = PHILEO
Broederlike liefde. ‘n lewenswyse wat warm, verhoudingsgerig en sorgsaam is.

Efe 4:31,32 BOODSKAP
31Moenie toelaat dat julle bitter word nie. Beteuel jou humeur en as jy dalk jou humeur verloor, moet jy nie kwaad bly nie. Moenie mekaar vloek of lelike dinge vir mekaar sê nie. Moet ook nie iets doen wat vir ’n ander een sleg is nie.

32Behandel mekaar mooi en goed. Laat dit vir ander lekker wees om by julle te wees. Sien mekaar se foute oor net soos God julle foute oorgesien het omdat julle Jesus s’n is.

SLEUTEL 7: LIEFDE VIR ALLE MENSE = AGAPE = GODDELIKE/ONVOORWAARDELIKE LIEFDE.

 

SermonCast

Nuwe Lewe Familiekerk Preekopnames

Podcast
Full feed rss feed

Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.