Waar mense nuut word: Gees, Siel en Liggaam.

Player needs JavaScript turned on.

Rom 11:36 Ja, ook die geesteswêreld is uit Hom, deur Hom en tot Hom

Kol 1:16 sê: “In Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte – alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape”.

Kol 2:15

Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer.

Heb 1:14 Is hulle dan nie almal geeste in diens van God, wat Hy uitstuur om dié te dien wat die saligheid gaan beërf nie?

Heb 2:5-8  (Ps 8)

Dit is nie aan engele dat Hy die toekomstige wêreld, waarvan ons praat, onderwerp het nie. 6Inteendeel, iemand het êrens getuig en gesê:

“Wat is 'n mens dat U aan hom dink, 'n mensekind dat U na hom omsien?

7U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak; U het hom met heerlikheid en eer gekroon; 8U het alles aan hom onderwerp.”

By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp.

Heb 13:2 Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves

SermonCast

Nuwe Lewe Familiekerk Preekopnames

Podcast
Full feed rss feed

Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.